?? Долгошей Володимир Борисович

CURRICULUM VITAE

Долгошей Володимир Борисович

Укр Рус Eng France Farsi Arab

Дата і місце народження                 29/08/1977, м. Мена, Чернігівської обл., Україна

Знання іноземних мов                   французська і англійська (добре);

                                                            чеська, персидська, арабська

 

ОСВІТА

1999

Магістр фізики і математики, факультет фізіко-математичний, Чернігівський державний педагогічний університет, Україна.
Диплом: EH № 11054087.

2003

Кандидат фізико-математичнких наук по спеціальності 01.04.19 – фізика полімерів.
Дисертаційна работа на тему: “Теплофізичні властивості наноструктурованих полімерів олефінів і їх кополімерів з окисом вуглецю”.
Диплом: ДК № 018958.

ТЕПЕРІШНІЙ СТАТУС

1999-2002

Аспірант відділу теплофізики полімерів інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, Харківське шоссе, 48, 02160 Київ, Україна.

1-ше жовтня 2001 –
31-ше липня 2002

Участник аспірантських ЮНЕСКО курсів з полімерної науки , інститут хімії високомолекулярних сполук Чеської академії наук, м. Прага.

Листопад 2002 –

квітень 2003

Провідний інженер відділу теплофізики полімерів інституту хімії високомолекулярних сполук, НАН України.

Квітень 2003 – вересень 2004

Молодший науковий співробітник відділу теплофізики полімерів інституту хімії високомолекулярних сполук, НАН України.

Вересень 2004 – квітень 2007

Ассистент кафедри фізики Київського національного университету будівництва і архітектури.

З квітня 2007

Доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.
Атестат доцента: 12 ДЦ № 027808

ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНТЕРЕСИ

Теплофізичні властивості та релаксаційна поведінка

альтернативних кополімерів 1-олефінів та монооксиду вуглецю.

СІМЕЙНИЙ СТАТУС – Не одружений.

Має 44 публікації, з них 38 наукові (у фахових та закордонних виданнях) та 6 навчально-методичного характеру.

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНОЗЕМНИХ ЖУРНАЛАХ

  1. Privalko, V.P. ; Korskanov, V.V. ; Privalko, E.G. ; Dolgoshey, V.B. ; Huhn, W. ; Rieger, B.Thermodynamic properties and thermoelastic behavior of the alternating terpolymers of ethene, propene and carbon monoxide in the melt state // J. Macromol. Sci. Phys. – 2001. - Vol. B40, №1. – Р. 83 - 91.
  2. Privalko, V.P. ; Pissis, P. ; Polizos, G. ; Korskanov, V.V. ; Privalko, E.G. ; Dolgoshey, V.В. ; Kramarenko, V.Yu. ; Huhn, W. ; Hollmann, F. ; Rieger, B. Dielectric relaxation of the alternating terpolymers of ethene, propene and carbon monoxide // J. Macromol. Sci. Phys. – 2002. –  Vol. B41, №1. –  Р. 99-116.
  3. V.P. Privalko, V.B. Dolgoshey, E.G. Privalko and V.F. Shumsky, A. Lisovskii, M. Rodensky and M. S. Eisen Melt Viscoelasticity of  Polypropylenes Prepared Under Different Polymerization Regimes // J. Macromol. Sci. Phys. – 2002. – Vol.B41, №3. – P. 539-557.
  4. Privalko, V.P.; Dolgoshey, V.B. ; Privalko, E.G. ; Shumsky, V.F. ; Hollmann, F. ; Rieger, B. Viscoelastic behaviour of the regular alternating terpolymers of ethene and propene with carbon monoxide // J. Macromol. Sci. Phys. – 2003, – Vol. B42, № 2, P. 293 – 305.
  5. V.P. Privalko, V.B. Dolgoshey, E.G. Privalko A. Sikora. Kinetics of nanocrystallization in regular alternating terpolymers of ethene and propene with carbon monoxide // J. Macromol. Sci. Phys. – 2003, – Vol. B42, № 5, P. 953-962.
  6. Вязкоупругие свойства регулярных альтернантных терполимеров на основе этилена, пропилена и моноокиси углерода / В.Б.Долгошей, В.П.Привалко, Э.Г.Привалко, В.Ф.Шумский // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. – №1. – С.209-212 ; ил.3. Табл.1 Библиограф: 4 наим.

 

Тел:         8(044) 241-54-40 (р);    +38067-9664274 (моб)